Tầm nhìn

Định hướng trở thành công ty tích hợp hệ thống điều khiển hàng đầu Việt Nam

Sứ mệnh

Mang đến cho khách hàng hệ thống điều khiển hiện đại và tối ưu hóa sản xuất

Triết lý kinh doanh

Sản phẩm tốt nhất - Giải pháp tốt nhất


Sản phẩm


DECKMA HAMBURG

Hazardous Areas

- Side stream OIW analyzer Model EX-100/1000

- Single and dual inline probe Oil in Water analyzers Model EX-100P(2)/1000P(2)

- Side stream oil/particulate in water analyzer Model EX-100M/1000M, EX-400M

- Portable handheld Oil in Water analyzer HD-1000 Advanced Sensors

Non-Hazardous Areas

- Side stream OIW analyzer Model SA-100/1000

- Single and dual inline probe Oil in Water analyzers Model SA-100P(2)/1000P(2)