Tầm nhìn

Định hướng trở thành công ty tích hợp hệ thống điều khiển hàng đầu Việt Nam

Sứ mệnh

Mang đến cho khách hàng hệ thống điều khiển hiện đại và tối ưu hóa sản xuất

Triết lý kinh doanh

Sản phẩm tốt nhất - Giải pháp tốt nhất


Sản phẩm


IMI NORGREN

- ISO Line Cylinders

- ISO Roundline SST Cylinders

- Regulator R22

- Filter F22

- Lubricator L22

- Stainless Steel Filter Regulator:

  • Model B38, B38P
  • Model R38, IFR3, IFR4
  • Model B05, R05 - Zinc or Alu, Alloy Filter Regulator:
  • + Model: Excelon B72G, B74G, B68G

- I/P & E/P Converters:

  • 140 Series, 422 Series
  • VP10 Range
  • 100X Series, 220 Series