Sản phẩm


OMD-2008 EV FC MCU

OMD-2008 EV FC MCU được trang bị Cảm biến dòng chảy. Cảm biến Lưu lượng được đặt trong đường Xả của bộ đo.

Khi tốc độ dòng chảy qua bộ đo quá thấp hoặc không có dòng chảy, Thiết bị sẽ chuyển đến Điều kiện báo động và đưa ra thông báo “Trạng thái: Dòng chảy?”. Theo MEPC.107 (49), Báo động Bilge 15ppm phải được lấy mẫu đo liên tục, tức là hệ thống vận hành thiết bị có trách nhiệm duy trì dòng mẫu thích hợp qua thiết bị. 

OMD-2008 EV FC MCU được trang bị Cảm biến dòng chảy. Cảm biến Lưu lượng được đặt trong đường Xả của bộ đo.

Khi tốc độ dòng chảy qua bộ đo quá thấp hoặc không có dòng chảy, Thiết bị sẽ chuyển đến Điều kiện báo động và đưa ra thông báo “Trạng thái: Dòng chảy?”. Theo MEPC.107 (49), Báo động Bilge 15ppm phải được lấy mẫu đo liên tục, tức là hệ thống vận hành thiết bị có trách nhiệm duy trì dòng mẫu thích hợp qua thiết bị. Tốc độ dòng mẫu được khuyến nghị cho các thiết bị Deckma là khoảng. 2 lít mỗi phút. Ở tốc độ dòng chảy này, với thiết lập chung của bộ tách và Cảnh báo Bilge 15ppm, có thể dễ dàng vận hành thiết bị một cách đáng tin cậy và đảm bảo thời gian đáp ứng ngắn cần thiết đối với những thay đổi về hàm lượng dầu trong nước thải. Khi thiết bị không biết tốc độ dòng chảy, nếu các trường hợp sự cố dẫn đến dòng chảy mẫu bị gián đoạn hoặc nếu dòng chảy mẫu bị dừng hoàn toàn, thì phần mẫu nằm trong bộ đo sẽ được đo liên tục. Thiết bị sẽ hiển thị cùng một kết quả đo trong một thời gian dài, nhưng nó có thể không thể hiện đúng với những thay đổi về hàm lượng dầu xả trên boong. Trong nhiều năm, các thiết bị dòng OMD đã có một đầu vào chuyên dụng để kết nối công tắc dòng chảy để theo dõi tốc độ dòng chảy mẫu. Tuy nhiên, không có nhiều cài đặt đã được thực hiện với một công tắc dòng chảy bổ sung. Một giải pháp dễ dàng hơn đã được tìm thấy, một giải pháp không yêu cầu bổ sung đường ống, hoặc sửa đổi phần điện, tại chỗ. Phiên bản OMD-2008 EV FC MCU mới của thiết bị OMD-2008 đi kèm với cảm biến lưu lượng đo tốc độ dòng mẫu và tự động đặt thiết bị vào tình trạng cảnh báo, nếu tốc độ dòng chảy không được duy trì. Trường hợp dòng chảy bị gián đoạn ngẫu nhiên, van đóng không chính xác và dòng mẫu bị thiếu lưu lượng thì bộ đo không gây ra các nguy hại hỏng hóc do các sự cố trên. OMD-2008 EV FC MCU cũng khiến việc thao tác thiết lập thiết bị trở nên đơn giản hơn nhiều. Ngoài ra, đối với các thiết bị MCU OMD-2008 EV FC còn có Bộ phận Làm sạch Thủ công (MCU). Hệ thống này cho phép nhanh chóng làm sạch ống thủy tinh mẫu mà không cần phải mở bộ đo. Với MCU, việc bảo trì hệ thống trở nên rất dễ dàng, đảm bảo độ tin cậy cao và giảm khối lượng công việc bảo trì.

EV = Van điện cho nước mẫu / nước sạch

FC = Kiểm soát dòng chảy

MCU = Bộ làm sạch tế bào thủ công

Property

Value

Range:

0 – 30 ppm, Trend indication 50ppm

Accuracy

According IMO MEPC. 107(49)

Linearity:

Up to 30 ppm better than ± 2 %

Display:

Yellow Graphic Display

Power Supply:

24 V - 240V AC or DC, Automatic Voltage selection

Alarm Points 1+2:

Adjustable between 1 - 15 ppm (Works adjustment 15 ppm)

Alarm 1 Operating Delay: (for annunciation purpose)

Adjustable between 1 – 540 sec. (Works adjustment 2 sec)

Alarm 2 Operating Delay: (for control purposes)

Adjustable between 1 – 10 sec. (Works adjustment 10 sec)

System Fault Alarm:

Red LED

Alarm Contact Rating:

Potential free 1 pole change over contacts, 3 A / 240 V

Alarm Indication:

Red LEDs

Output Signal:

0 – 20 mA or 4 – 20 selectable active current loop, ext. Load < 150 Ohm

Clean Water Pressure:

0-6 bar

Sample Water Pressure:

0,1 - 6 bar

Sample Flow:

Approx. 0,6 - 3 l/min depend. to pressure

Ambient Temperature:

+ 1 to + 55° C

Sample Water Temperature:

 

+ 1 to + 65° C

Size (Computer Unit):

200 mm W x 200 mm H x 100 mm D

Size (EV-FC-MCU Arrangement):

150 mm W x 290 mm H x 140 mm D

Degree of Protection:

 

IP 65

Weight:

5,9 kg