Sản phẩm


TMD-90 Series

Thiết bị theo dõi độ đục TMD-90 đã được thiết kế đặc biệt để đo độ đục (NTU) trong nước

Thiết bị theo dõi độ đục TMD-90 đã được thiết kế đặc biệt để đo độ đục (NTU) trong nước. TMD-90 đã được chế tạo bằng công nghệ theo dòng DECKMA HAMBURG OMD và Màn hình báo động 15ppm, có thông số kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu của thông số kỹ thuật của Tổ chức Hàng hải Quốc tế đối với Màn hình trong nước 15ppm có trong Độ phân giải MEPC. 107 (49).
Thiết bị TMD-90 được cung cấp với cấp 2 báo động điều chỉnh được ở mức 50 NTU. Các điểm đặt khác (ví dụ: 200 NTU) và có thể được điều chỉnh bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng các nút ở bảng điều khiển phía trước.

Specification

 

Range:

200 NTU (600 NTU) extended version

Resolution:

0.1 NTU

Accuracy:

Up to ± 5 NTU below 100 NTU

Response Time:

< 5 sec.

Linearity:

better than ± 2 %

Display:

Yellow Graphic Display

Datalogging System:

Yes

Power Supply / Consumption:

24 V AC or DC ± 10% / <5 VA

Alarm Points 1, 2:

Adjustable, (Works adjustment 50 NTU)

Alarm 1 Operating Delay: (for annunciation purpose)

Adjustable between 1 – 540 sec. (Works adjustment 2 sec.)

Alarm 2 Operating Delay: (for control purposes)

Adjustable between 1 – 10 sec. (Works adjustment 10 sec.)

Alarm Indication: (Alarm 1, 2, System Fault)

Red LEDs

Alarm Contact Rating: (Alarm 1, 2,)

Potential free 1 pole change over contacts, 3 A / 240 V AC

Output Signal:

0 – 20 mA or 4-20 mA selectable, ext. Load < 150 Ω

Sample Pressure:

0 – 10 bar

Sample Flow:

Approx. 0.3 - 3 l/min

Sample Temperature:

+ 1 to + 65° C

Ambient Temperature:

+ 1 to + 55° C

Size: Computer Unit

185 mm W x 210 mm H x 65 mm D

Size: Measuring Cell

140 mm W x 160 mm H x 65 mm D

Weight:

2.5 kg

Degree of Protection:

IP 65

Pipe Connections:

R ¼" Female