Tầm nhìn

Định hướng trở thành công ty tích hợp hệ thống điều khiển hàng đầu Việt Nam

Sứ mệnh

Mang đến cho khách hàng hệ thống điều khiển hiện đại và tối ưu hóa sản xuất

Triết lý kinh doanh

Sản phẩm tốt nhất - Giải pháp tốt nhất


Sản phẩm


WISE CONTROL

- Pressure Gauge Model P110, P252, P257, P258, P329, P359, P400, P500, P600, P700

- Temp Gauge Model T190, T210, T359

- Pressure switch Model P953, P991, P990, P947, P946, P945, P940

- Thermocouple R990,  R970,  R200,  R120,  R110.

- RTD Model R960, R950, R220, R210, R911 (with T900), R912 (with T990), R921, R922, R940

- Reflex type level gauge L100, L200 series

- Level switch and transmitter for L300

- Sight glass Model S200, S300, S400

- Turbine flowmeter F900, F901

- Metal tube flowmeter F828

- Glass tube flowmeter F809, F811

- Wedge meter F770, F750

- Flow Element

  • Orifice Plate F300
  • Orifice plate with ring F200
  • Restriction orifice plate F40